Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Za pomocą danego oświadczenia o ochronie danych chcielibyśmy poinformować użytkowników naszej strony internetowej o zakresie, rodzaju oraz celach przetwarzania ich danych.

Pojęcia wymienione w danej deklaracji o ochronie danych oraz naszej praktyce w zakresie ochrony danych opierają się na postanowieniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Rolety.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy
  ul. Piłsudskiego 3, 74-400 Dębno, tel.: 95 747 4147,
  adres e-mail: info@rolety.com
 2. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie na potrzeby:
  • realizacji zamówień na produkty i usługi
  • rozwój działalności i usług naszej firmy
  • udostępnianie danych osobowych pracownikom naszej firmy w celu realizacji naszych usług i oferowania nowych produktów
  • zapytania o szczegóły
 3. Podanie danych jest dobrowolne, zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów. Dane obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, miejscowość.
 4. Dane udostępnione przez Państwa mogą podlegać udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub partnerzy naszej firmy (np. przewoźnicy lub podwykonawcy).
 5. Dane udostępnione przez Państwa nie podlegają profilowaniu.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane:
  • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy (np. obsługi zamówień, świadczenia usług) oraz wypełnienia obowiązku prawnego Rolety.com będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a także po jej ustaniu przez okres niezbędny do:
   • po sprzedażowej obsługi klienta (np. w przypadku reklamacji),
   • wypełnieniu przepisów prawnych, takich jak np. przepisy podatkowe.